2010, ഡിസംബർ 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ കൊളാഷ്
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ മത്സരങ്ങളോട് അനുബന്ടിച് നടത്തിയ കൊളാഷ് . ഒരു കളിക്കാരന്ടെ വലുപ്പത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ തന്നെ വിവിധ ഫുട്ബോള്‍ മത്സര ചിത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ശേഷം സ്കൂള്‍ വരാന്തയില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .
Website counter javascript:void(0)