2011, ജൂൺ 22, ബുധനാഴ്‌ച

കുഞ്ഞു വോട്ടര്‍മാര്‍ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്

നരവൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി സ്കൂളില്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ബെടമില്ലാതെ അക്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ആദ്യയന വര്‍ഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. പ്രിസൈടിന്ദ് ഓഫീസെരും പോള്ളിംഗ് ഓഫീസെര്മാരും പോലീസും കുടികള്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു.അവര്‍ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആത്മാര്‍ഥമായി ചെയ്തു. വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സ്കൂള്‍ ലീഡര്‍ ആയി അക്ഷയ പി വി യെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്കൂള്‍ ടെപ്യുടി ലീഡര്‍ ആയി അമൃത യു കെ യെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
പിറ്റേന്ന് സ്കൂള്‍ അസ്സെംബ്ലി യില്‍ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടന്നു.
Website counter javascript:void(0)