2011, ജനുവരി 4, ചൊവ്വാഴ്ച

ചന്ദമുള്ള പൂമ്പാറ്റ

പൂവിളിരിക്കും പൂമ്പട്ടെ


എവിടെക്കാണീ സഞ്ചാരം


പൂക്കളിലെക്കോ മാനതെക്കോ


എവിടെക്കാണീ സഞ്ചാരം


സ്വര്‍ണ നിരത്തിലുല്ലൊരു പട്ടു


എങ്ങനെയാണു ലഭിച്ചത്


പട്ടുടുത് നിന്നെ കാണാന്‍


എന്ധൊരു രസമാന്നു


പൂവുകളില്‍ നീ പോകുമ്പോള്‍


kaanaan enthoru രസമാന്നു

അര്‍ജുന്‍.പി

നാലാം ക്ലാസ്സ്‌

എന്‍റെ വയല്‍

വയലില്‍ മിന്നും നെല്പാടങ്ങള്‍

ആയിരമായിരം നക്ഷത്രങ്ങള്‍

മണ്ണും വിണ്ണും പൊന്കതിരും

എല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു നെല്പാടം

കാട്ടതാടും വയലില്‍ നിറയെ

മിന്നി തെളിയും നക്ഷത്രങ്ങള്‍

വയലില്‍ നിറയും നക്ഷത്രങ്ങള്‍

അത് ആയിരമായിരം നെല്‍കതിരുകള്‍


സ്രിജില്‍ മാറോളി

നാലാം ക്ലാസ്സ്‌


Website counter javascript:void(0)