2011, ജനുവരി 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

പച്ചമരതനലില്‍


അക്ഷയ കെ കെ
അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്‌

കാത്തിരിപ്പ്അഭിഷേക് കെ

class 5

naravoor south lp school

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌നരവൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌ ണ്ടെ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ്‌ അഞ്ചാം തീയ്യതി കൂത്തുപരംബ് ബി ആര്‍ സി ട്രെയിനെര്‍ ആര്യ ടീച്ചര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു .
Website counter javascript:void(0)