2011, ജനുവരി 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌







നരവൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌ ണ്ടെ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ്‌ അഞ്ചാം തീയ്യതി കൂത്തുപരംബ് ബി ആര്‍ സി ട്രെയിനെര്‍ ആര്യ ടീച്ചര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു .

1 അഭിപ്രായം:

Website counter javascript:void(0)