2011, ജൂലൈ 31, ഞായറാഴ്‌ച

പാവം പൂമ്പാറ്റ

ഞാനൊരു പാവം പൂമ്പാറ്റതേന്‍ ഉണ്നുനൊരു പൂമ്പാറ്റവിണ്ണില്‍ പാറി നടന്നോട്ടെഎന്നെ പോകാന്‍ വിട്ടെക്കൂ ...ശിവാനി.സി പി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Website counter javascript:void(0)