2010, നവംബർ 16, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌ കൂടാറുണ്ട്
ക്ലബ്‌ സെക്രട്ടറി ആയി ഫിഫ്ത് ക്ലാസ്സില്ലേ വര്ഷയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
കൊടുക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്തു വരുന്നു
മാസത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഗെറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Website counter javascript:void(0)