2010, ഡിസംബർ 14, ചൊവ്വാഴ്ച

ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് ::: ലോക എയിഡ്സ് ദിനംലോക എയിഡ്സ് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നരവൂര്‍ സൗത്ത് എല്‍ പി സ്കൂളില്‍ എയിഡ്സ് ബോധവല്‍ക്കരണ
റാലി നടത്തി . സ്കൂളിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികളും എയിഡ്സ് ചിഹ്നത്തിന്റെ ബാട്ച്ചു ധരിച്ചു .

1 അഭിപ്രായം:

Website counter javascript:void(0)