2010, ഡിസംബർ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്‍റെ കേരളം

കേരളമെന്നുടെ നാടാണ്

നന്മ നിറയും നാടാണ്

കേരവൃക്ഷം നിറയും നാടാണ്

പൂമനമെകും തനലെകും

എന്നുടെ നാട് കേരളം

ഞാന്‍ പിറന്നു ജനിച്ചൊരു നാട്

മയിലും കുയിലും ചാന്ജ്ജാടും

കേരളമാനെന്‍ നാട്


അമൃത സുരേഷ്

നാലാം ക്ലാസ്സ്‌

1 അഭിപ്രായം:

Website counter javascript:void(0)