2011, ഓഗസ്റ്റ് 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

തുമ്പി

പാറി പാറി കളിക്കുന്ന തുമ്പി കുട്ടാ

എന്നോടൊപ്പം കളിച്ചു രസിക്കാന്‍ പോരുന്നോ

കാടും മലയും പുഴയും കടന്ന്

പാറി പാറി പാറി പാറി കളിചിടാം

പൂന്തെനുണ്ണന്‍ പോരാമോ

ചാടി ചാടി പാറി പാറി കളിചിടാം

അദീന

മൂനാം ക്ലാസ്സ്‌

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Website counter javascript:void(0)